Főoldal
Jogosítványok
A1
A2
A
AM
B
B+E
C
C+E
D
Oktatóink
Képgaléria
Kapcsolat
Statisztika
Fórum

Astra Plusz 96 Bt. (4481 Nyíregyháza, Szabó Lőrinc u.37)  

ASTRA AUTÓSISKOLA

Ügyfélfogadás: Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6 I/111. szerdán és pénteken 12:00-16:00

Tel.:30/214-09-22, 20/962-59-05, 20/430-50-17 (munkanapokon 8:00-16:00)

E-mail: astra96bt@freemail.hu , www.astrajogsi.hu

Cg. 15-06-084061, Okév sz.: 15-0085-04   Azonosító: 3659

 

Írásos tájékoztató „A” kategória

 

Tájékoztatást adhat még az iskolavezető és az ASTRA AUTÓSISKOLA cégtáblával ellátott szakoktató, valamint nem telephelyen szervezendő külső szervező.

A motorkerékpár kategóriáinak felosztása:

„A1” alkategória: 125 cm3  hengerűrtartalmat és 11kw-os motorteljesítményt, teljesítmény/tömeg arány pedig a 0,1 kW/kg-ot  meg nem haladó motorkerékpár.

„A2” kategória: teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg arány pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg.

„A” kategória: motorkerékpár (korlátozás nélkül)

A tanfolyamra való felvétel módja:

·   Írásos tájékoztató megismerése.

·   A jelentkezési és vizsgalap kitöltése és átadása a képzőszerv képviselőjének.

·   A képzőszerv ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel-e az előírt beiskolázási feltételeknek.

Beiskolázási feltételek:

·   A közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,

·    „A” kategóriánál a 23 év 6 hónap életévet betöltötte. (motoros előélet nélkül)

·   Írásos képzési szerződést kötött a képzőszervvel.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

A 31/1992. (XII.19) NM rendelet alapján, valamint aki 1984. január 01. után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett, nem kell vizsgáznia. A vizsgára egyénileg kell bejelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél. A vizsgára kötelezettek részére, a tanfolyamon kívül elsősegély- nyújtási ismeretek megszerzésére lehetőséget biztosítunk.

Elméleti vizsgára bocsátható: aki

·   A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, ha felmentést kapott tanfolyammentes vizsgát tehet

·   Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel

·   „A” kategóriánál 23 év 9 hónapot betöltötte.

·   Vizsgadíjat befizette, orvosi alkalmassági 1 csoport,

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki két évnél nem régebben szerzett A1 alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül A1 alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett. (18 év) „A” kategóriás vizsgához: két évnél nem régebben szerzett „A korl” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1”vagy „A2”alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.(24 év) Két éven túliak („A2-ről „A”) esetében  3 óra elméleti tanfolyamot kell teljesítenie. (20 év) (bővebben lsd. a tanfolyam óraszámainál)

Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet: aki

A magyar nyelvet nem beszéli, vagy nem érti, illetve a 24/2005.(IV.21)GKM rendelet 12§ (1),(2) a, b, c, pontjai szerint.

A vizsgák érvényessége:

Az elméleti tanfolyam érvényessége: Az első tanfolyami órától számított 1 év. Ez azt jelenti, hogy az adott elméleti tanfolyam első előadási napjától számítva 9 hónapon belül meg kell kezdenie az elméleti vizsgát és 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben ezt nem teljesíti, az elméleti tanfolyam érvényét veszíti, és új elméleti vizsgára, csak új elméleti tanfolyam elvégzése után mehet. A hallgatónak az első sikeres (elméleti) KRESZ vizsga időpontjától kezdve 2 éve van arra, hogy sikeres forgalmi vizsgával befejezze a tanfolyamot. Ha 2 éven belül nem teljesíti, az addig megszerzett vizsgák érvénytelenné válnak. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén a további vizsga csak sikeres PÁV vizsgálat után tehető.

Járműkezelési vizsgára bocsátható: aki sikeres elméleti vizsgát tett.

·   „A” kategóriánál a 24. életévet betöltötte.

·   Közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel

·   Kötelező alapoktatás óráit levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást állít ki.

·   Vizsgadíjat befizette.

Forgalmi vizsgára bocsátható: aki

·   A gyakorlati forgalmi órákat és menettávolságot teljesítette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást állít ki.

·   Vizsgadíjat, tandíjat befizette, közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

·   A vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga után számított 2 éven belül be kell fejezni, különben újbóli tanfolyamra és vizsgára köteles.

Vizsgaidő:                         Járműkezelés: 15 perc          Forgalom: 40 perc

A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:                                            Kötelező órák:

Elméleti: (kresz, járművezetés elmélete) minimum                                    22 óra

Vezetési gyakorlat-alapoktatás                                                                  6 óra

Vezetési gyakorlat-főoktatás                                                                    10 óra

Vizsgaidő:                         Járműkezelés: 15 perc          Forgalom: 40 perc

 

„A1”-ről „A2-re két éven belüli sikeres elm.: (18 év)  elmélet 0. gyakorlat: 12 óra.

                           két éven túli sikeres elm: (18 év)  elmélet: 3 óra, gyakorlat: 8 óra.

„A1”-ről  „A”-ra: két éven belül sikeres elm: (24 év)  elmélet: 0. gyakorlat: 16 óra.

                          két éven túli sikeres elm.: (24 év)  elmélet: 3 óra, gyakorlat:10 óra

„A2”- ről „A”-ra  két éven belüli sikeres elm.:(24 év) elmélet 0., gyakorlat 12 óra.

                           két éven túli sikeres elm.: (20 év) elmélet : 3 óra, gyakorlat 8 óra.

„Akorl”-ról „A”-ra: két éven belüli sikeres elm. (24 év) elmélet:0, gyakorlat 12 óra

                              két éven túli sikeres elm.: (24 év) elmélet 3 óra, gyakorlat 8 óra.

Abban az esetben ha valakinek 2 éven belüli sikeres elméleti vizsgája volt( A1,A/k A/2 valamelyikéből, egy éven belül be kell fejeznie a gyakorlati vizsgákat.

 

„A” motoros előélet nélkül kiegészül a jk „alkalmassági feladat végrehajtásával     17 perc      40 perc

 

Elméleti oktatás alól az iskolavezető mentesítheti azt, aki siket, magyar nyelvet nem érti, nem beszéli, mozgáskorlátozott.

A kötelező óraszámokról hiányzó hallgatók a többletórában díj befizetése nélkül pótolhatja, amennyiben, ezen felül pótfoglalkozásra van szüksége 2.000.-Ft./óra díjat számolunk fel.

A gyakorlati foglalkozásnál felmerülő pótóra díjak az alapóra díjjal megegyeznek.

Pótórák igénylésének módja: oktatóval konzultálva személyesen, szóban.

1 gyakorlati óra időtartama: 50 perc

1 elméleti óra időtartama: 45 perc

Járműhasználat:

A gyakorlati oktatásnál választható motor típusok: YAMAHA

Tandíjak:

Elméleti díj:   30.000.-Ft.                                    Gyakorlati óra egységesen:  3.000.-Ft/óra

Teljes tandíj:  111.000.-Ft, óraszám x 3000,

mely tartalmazza az esetleges EÜ tanfolyam díját.

Kategória-váltás esetében az elméleti tandíj (3 óra): 10.000.-Ft.

 

 A tandíj befizetése történhet egyben, vagy részletekben, a képzőszerv pénztárában, és az iskolavezetőnél.

A tanuló jogai:

·  Színvonalas oktatás igénybevétele,

·  Panaszának az iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása,

·  Más oktatóhoz, ill. képzőszervhez történő átjelentkezése,

·  A nem teljesített díjak visszaigénylése szerződés szerint,

·  A szerződés egy példányának való átvételéhez.

A tanuló kötelezettségei:

·  a tanfolyam és a vizsgadíjak befizetése,

·  az oktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása szerint közreműködni

·  szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a képző felé, foglalkozáson részt venni, az oktatás rendjéhez alkalmazkodni. A 24/2005 GKM. rendelet szerint a képzési és vizsgáztatási rendeletnek megfelelni, az oktatás rendjéhez alkalmazkodni.

·  A tanuló a rendelkezésére bocsátott tesztkönyvet és tankönyvet épségben visszajuttatni, vagy teljes áron megvásárolni.

A képző szerv jogai:

·  Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése.

·  Kellő indok esetén az írásos szerződés felbontása.

·  A tanfolyam díjának megváltoztatása. Elméleti tandíjnál nem történhet változás, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet.

·  Mindenkori képzési rendeletnek érvényesítése.


A képző szerv kötelezettségei:

·  Az írásos tájékoztatóban szereplő és szerződés alapján végezni a képzést.

·  Színvonalas oktatást biztosítani. A tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni.

·  Képzési igazolást kiadni. Képzést ellenőrizni.

         Tesztkönyv, tankönyv formájában tansegédletet biztosítani.

Tanuló áthelyezés: és az oktatásról szóló képzési igazolás kiadásának módja:

A tanuló kérésére (a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja, a tanulóra vonatkozó addig teljesített óraszámokat és menettávolságokat. A kérelmezőnek 2 példányt átadunk. A tanuló az addig igénybevett szolgáltatások ellenértékét köteles megfizetni.

Oktatási helyszínek:

·  Elméleti oktatás: 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.4-6. II/220 I/111 (Univerzum Üzletház)

·  Apagy, Teleház, Levelek: Művelődési ház, Nyírtét: Általános Iskola, Gégény: Művelődési ház, Szakoly:Tűzoltóság.

·  Gyakorlati oktatás, járműkezelés: 4400 Nyíregyháza, Törzs u.108. tanpálya

·  Forgalmi oktatás: Nyíregyháza

 

 

Vezetői engedély kiadása:

A vizsgáztatási előírások teljesítését a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a Hatóság 3 munkanapon belül a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és az előírt okmányokat, igazolásokat bemutatta. Eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály), külföldi állampolgár esetében: a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 10§ (4) b és c) pontjai szerinti igazolása.

Nem magyar állampolgár esetén 6 hónap tartózkodási engedély szükséges.

Vizsgadíjak:

·  Közlekedési ismeretek, vezetés elmélet:                                  4. 600.-Ft.

·  Járműkezelés:                                                                           4. 700.-Ft.

·  Forgalmi :                                                                               11. 000.-Ft.

·  Összesen:                                                                                20. 300.- Ft.

·  Elsősegély vizsgadíja:                                                               6.850.-Ft.

A vizsgadíjat az esedékes vizsgák előtt be kell fizetni, melyet a képzőszerv felé vagy a vizsgabizottság felé a hallgatónak el kell juttatni.

A képzés felügyeletét ellátó Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei   Kormányhivatal

Közlekedési Felügyelősége

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály elérhetőségei:

4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108

Tel.: +3642/596-166

www.nkh.gov.hu

A képzést engedélyező hatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály elérhetőségei: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. tel.: +361-814-1818

Levélcím: 1389 Budapest 62, Pf.:  102. www.nkh.hu

 

    Iskolavezető: Borbély János           

    Telefonszám: 06-30/214-0922

    E-mail:borbelyjanoss@t-online.hu

 

Amennyiben további kérdése van, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

                                 

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kíván az

ASTRA  AUTÓSISKOLA

 

e-mail: astra96bt@freemail.hu